Bản Di chúc của Bác viết năm 1965 | Facebook
https://vi-vn.facebook.com/notes/việt-nam-hồ-chí-minh/bản-di-chúc-của-bác-viết-năm-1965/10150166601595347/
2019-04-16 19:30:15 153
Bản Di chúc của Bác viết năm 1965 3 tháng 4, 2010 lúc 10:04 Năm 1965, khi tròn 75 tuổi, Bác Hồ bắt tay vào viết “Tuyệt đối bí mật” chúc.