Giới thiệu về quảng cáo video trên Facebook, Instagram ...
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1381779698788633
2019-04-27 05:22:10 83
Tạo quảng cáo video trên Facebook bằng nhiều mục tiêu quảng cáo hoặc quảng cáo bài viết cho Trang có video. ... Audience Network và Messenger.