Quảng cáo video trên Facebook | Trung tâm trợ giúp quảng cáo trên ...
https://vi-vn.facebook.com/business/help/830194837058589
2019-04-27 06:24:03 60
Bạn có thể sử dụng quảng cáo video trên Facebook để tiếp cận khách hàng của mình. Tìm hiểu thêm về quảng cáo video, định dạng video, v.v..