Cập nhật về kiếm tiền từ video - Audience Network | Facebook ...
https://vi-vn.facebook.com/audiencenetwork/news-and-insights/video-monetization-update
2019-04-27 06:24:03 61
Tất cả những nhà phát hành đủ điều kiện hiện có thể kiếm tiền từ quảng cáo video trực tuyến trên chính trang web và ứng dụng của mình thông qua Audience ...