DÀNH CHO NGƯỜI MUA HÀNG QUA SHOPEE LẦN... - Gia vị làm ...
https://vi-vn.facebook.com/Giavilamnemchuathailan/posts/d%C3%A0nh-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-mua-h%C3%A0ng-qua-shopee-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7ut%E1%BB%AB-chi%E1%BB%81u-%C4%91%E1%BA%BFn-gi%E1%BB%9D-m%C3%ACnh-nh%E1%BA%ADn-%C4%91c-r%E1%BA%A5t-r%E1%BA%A5t-/179
2019-05-07 03:48:05 124
Mua & bán qua ứng dụng Shopee là gì? ... Trong giao dịch mua & bán, shopee là bên thứ 3 gián tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình. ... thời gian giao hàng từ nhanh nhất là 3 ngày kể từ khi đặt hàng (vì đã mất 1 ngày để shopee xác nhận đơn ...