Tiền cơ sở ở Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/Ti%E1%BB%81n%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F
2019-05-04 23:26:08 103
Tiền cơ sở dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, ... vi Tên gọi thông thường là " số tiền gửi cơ sở " , chúng thường là tài khoản tiết .... tục các gói kích cầu tài chính tiền tệ tại các nước đang phát triển trong khu vực, ...