tính đàn ông - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/t%C3%ADnh%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%B4ng
2019-04-16 19:42:38 100
tính đàn ông dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, ... nay luôn được nhìn nhận như một biểu hiện nam tính của đàn ông Trung Quốc . ... ông có gương mặt rộng thường hay lợi dụng người khác vì lợi ích kinh tế cá ...