Khoa học máy tính ở Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển
https://vi.glosbe.com/vi/en/khoa%20h%E1%BB%8Dc%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh
2019-04-16 19:54:15 142
khoa học máy tính dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. Duyệt milions từ và cụm từ trong tất cả các ngôn ngữ.