trưởng khoa - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/trưởng khoa
2019-04-17 15:48:04 177
trưởng khoa dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. ... vi Cô ấy là Đội trưởng Khoa học ...