calligraphy - dịch - Tiếng Anh-Tiếng Việt Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/en/vi/calligraphy
2019-04-20 11:12:12 252
calligraphy dịch trong từ điển Tiếng Anh Tiếng Việt Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. ... thư pháp. { noun }. art of writing with decorative strokes. I don't want the poetry of the calligraphy to be .... vi Rõ là người đến không phải để xin chữ.