Y tế dự phòng - dịch - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/Y%20t%E1%BA%BF%20d%E1%BB%B1%20ph%C3%B2ng
2019-04-23 01:58:05 322
Y tế dự phòng dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, ... vi - 87 trung tâm y tế dự phòng cấp huyện tại 11 tỉnh được trang bị đầy đủ và có ... viDự án 70 triệu đô la Mỹ này cũng đầu tư trang thiết bị thiết yếu cho các ...