Phạm vi ở Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/ph%E1%BA%A1m%20vi
2019-04-26 00:34:21 100
phạm vi dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. ... Tuy nhiên nó cũng được dùng để ký hiệu một phạm vi nhiệt độ. ..... viCấp tự động: tùy chọn này tối ưu hoá phạm vi sắc trong kênh màu Đỏ, Lục và Xanh.