Sâu bệnh ở Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%C3%A2u%20b%E1%BB%87nh
2019-05-12 11:46:10 70
vi Rồi trong ngành bảo vệ thực vật, tôi đi sâu vào chuyên ngành kiểm soát sâu bệnh bằng phương pháp sinh học mà chúng tôi định nghĩa là việc sử dụng các ...