Người bảo vệ ở Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87
2019-05-12 20:22:03 111
người bảo vệ dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, ... viTên tôi được đặt theo Bella Abzug, một người bảo vệ nữ quyền nổi tiếng .... là “người bảo vệ Vương quốc”) ám chỉ người được vua Phe-rơ-sơ phong làm ...