người thích thể thao - dịch - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
https://vi.glosbe.com/vi/en/ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%C3%ADch%20th%E1%BB%83%20thao
2019-04-12 14:22:21 468
người thích thể thao dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực ... người trẻ tuổi là những người thích chơi thể thao hoặc sử dụng Internet hoặc các ... gì đó, như sự nhiệt thành mà nhiều người hâm mộ dành cho môn thể thao ...