Sự xây dựng ở Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%B1%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
2019-04-13 13:46:11 138
sự xây dựng dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. Duyệt milions từ và cụm từ trong tất cả các ngôn ngữ.