Liên đoàn bóng đá châu Á – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%81
2019-05-09 22:40:05 90
AFC bao gồm 47 thành viên ở châu Á, ... Nga và Thổ Nhĩ Kỳ – những nước thay vào đó ... Liên đoàn bóng đá châu Á có 47 thành viên ...