Khoa học xã hội – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Khoa_học_xã_hội
2019-04-14 08:10:15 360
Xã hội học nghiên cứu về xã hội cũng như sự biến đổi vận động của các quy luật xã hội. Phát triển (xã hội) học Sửa đổi Phát triển (xã hội) học ( development study ) là môn khoa học xã hội gồm nhiều ngành nghiên cứu tập trung về những nước đang phát triển.