Ngày Quốc tế Hạnh phúc – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngày_Quốc_tế_Hạnh_phúc
2019-04-14 09:52:29 217
Ngày Quốc tế Hạnh phúc hay là Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness) là ngày 20 tháng 3 hàng năm, kể từ năm 2013.Ngày này là ý tưởng của chuyên gia Liên Hợp Quốc Jayme Illien đưa ra nhằm tôn vinh, phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu.