Brunei – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Brunei
2019-04-15 04:56:47 146
Lịch sử chính thức của quốc gia cho rằng Brunei có thể có vết tích bắt đầu từ thế kỷ VII, khi nó là một thuộc quốc tên là P'o ...