Trường Đại học Kinh tế - Luật – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trường_Đại_học_Kinh_tế_-_Luật
2019-04-15 08:16:16 142
Trường Đại học Kinh tế - Luật (University of Economics and Law) là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế và luật tại miền Nam Việt Nam, nổi bật với thế mạnh về chất lượng giảng viên, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.