Đệ Nhị Quốc tế – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đệ_nhị_Quốc_tế
2019-04-16 09:38:17 125
Đệ Nhị Quốc tế còn gọi Quốc tế thứ hai là liên minh quốc tế, với sự kết hợp của các đảng xã hội chủ nghĩa và một số tổ chức công đoàn trên thế giới - chủ yếu là tại châu Âu, được thành lập ngày 14 tháng 07 năm 1889 ở Paris, được phục hưng lại vào các năm 1923 và 1951.