Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Việt Nam) – Wikipedia tiếng...
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kỳ_thi_trung_học_phổ_thông_quốc_gia_(Việt_Nam)
2019-04-16 23:34:16 137
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng của ngành Giáo dục Việt Nam, được tổ chức bắt đầu vào năm 2015.