Quyền trẻ em – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Quyền_trẻ_em
2019-04-17 10:02:06 212
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển.