Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_Ho%C3%A0_B%C3%ACnh
2019-09-11 15:30:11 160
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) là nhà thầu tổng hợp hàng đầu tại Việt Nam, sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là các công trình lớn trong lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng, tiếp đến là công trình công nghiệp và hạ tầng.