Nhà giả kim (tiểu thuyết) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nhà_giả_kim_(tiểu_thuyết)
2020-06-02 16:10:04 121
Nhà giả kim nói với cậu rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó, tình yêu thật sự không bao giờ ngăn cản ai theo duổi vận mệnh của mình cả. Sau khi nói chuyện cùng Fatima - người phụ nữ sa mạc sẽ luôn đợi mình, cậu đã rời ốc đảo và lên đường đi tới kim ...