Quốc Hội Israel thông qua đạo luật Quốc gia dân tộc Do Thái - RFI
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180719-quoc-hoi-israel-thong-qua-dao-luat-quoc-gia-dan-toc-do-thai
2019-04-15 04:40:09 93
19 Tháng Bảy 2018 ... Sau nhiều giờ tranh luận, vào đêm hôm qua, 18/07/2018, với 62 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 2 dân biểu không bỏ phiếu, Quốc Hội Israel ...