Từ vựng tiếng Anh chỉ đồ đạc và các đồ dùng trong nhà
https://vi.speaklanguages.com/ti%E1%BA%BFng-anh/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng/%C4%91%E1%BB%93-%C4%91%E1%BA%A1c-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%93-gia-d%E1%BB%A5ng
2019-04-30 19:20:10 247
Đồ đạc và đồ gia dụng. Dưới đây là tên gọi của đồ đạc và đồ gia dụng bằng tiếng Anh. ... alarm clock, đồng hồ báo thức. bathroom scales, cân sức khỏe. Blu-ray ...