Từ vựng tiếng Anh chỉ các môn thể thao và trò chơi
https://vi.speaklanguages.com/tiếng-anh/từ-vựng/thể-thao-và-trò-chơi
2019-04-11 10:14:53 403
Dưới đây là một số từ tiếng Anh liên quan đến thể thao và các trò chơi, bao gồm tên của các môn thể thao, các thiết bị thể thao khác nhau, và một số từ liên quan đến bóng đá, chơi bài Tây, và cờ vua.