Bán hàng – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_h%C3%A0ng
2019-04-11 13:23:02 108
Bán hàng là hoạt động liên quan đến việc bán một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian định trước. Người bán hoặc nhà cung cấp hàng ...