Người bán hàng rong – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%C3%A1n_h%C3%A0ng_rong
2019-04-16 10:18:04 62
Người bán hàng rong hay người bán rong, người bán dạo, hoặc còn được ... ở chợ) thì người bán hàng rong sẽ bán những mặt hàng giá rẻ, hàng thủ công mỹ ...