Công ty – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty
2019-04-11 13:47:18 112
Công ty (chữ Hán: 公司) là một trong những phát minh thể chế quan trọng nhất của loài người. Được phát triển sau hàng trăm năm với vô số định dạng và biến ...