Cờ vua – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
2019-04-28 02:52:03 184
... Trong tiếng Anh là checkmate là ... kiểm soát trung tâm không chỉ là bằng các Tốt ... phải là một môn thể thao trong ...