Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trường_Đại_học_Bách_khoa_Hà_Nội
2019-04-14 21:06:09 280
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất của Việt Nam.