Chính trị Brunei – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Brunei
2019-04-15 04:56:47 201
Chính trị Brunei được tổ chức theo cơ cấu quân chủ chuyên chế, Sultan của Brunei là nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ ...