Cử nhân (học vị) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cử_nhân_(học_vị)
2019-04-16 10:08:13 194
Kể từ cuối thế kỷ 19, hầu hết các trường đại học trong Khối thịnh vượng chung đã theo trường Đại học London phân chia các chuyên ngành đại học (trừ Luật, Y khoa, và Kỹ thuật) thành hai loại lớn là nghệ thuật và khoa học nhằm phân biệt bằng BA - cử nhân về nghệ ...