Chủ nghĩa đế quốc Mỹ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%91%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_M%E1%BB%B9
2019-04-17 00:32:43 116
Chủ nghĩa đế quốc Mỹ (tiếng Anh: American imperialism), hoặc gọi tắt là Đế ... Kể từ năm 1946 đến 2015, quân đội Hoa Kỳ đã trực tiếp tấn công 9 quốc gia ...... Tuy vậy cả Mỹ và Liên Xô đều không có phản ứng gì đối với những cáo buộc về ...