Kinh tế Brunei – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Brunei
2019-04-17 12:02:25 145
Số liệu thống kê ... Brunei là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 ở Đông Nam Á với trung bình 180.000 thùng (29.000 m³) mỗi ngày. ... GDP quốc gia này đã phục hồi kể từ năm 1986 và đạt mức tăng trưởng 12% năm 1987, 1% năm .... Tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, tên trong tổ chức là Lãnh thổ thuế quan riêng của ...