Đông Timor – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
2019-04-15 14:00:27 121
Đông Timor (tiếng Việt: Đông Ti-mo) cũng được gọi là Timor-Leste (từ tiếng Malaysia timor và tiếng Bồ Đào Nha leste, đều có nghĩa là ...