Tiếng Anh – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
2019-04-17 14:46:11 141
Tiếng Anh (English /ˈɪŋɡlɪʃ/) là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời ... là lingua franca ở nhiều khu vực và ở nhiều phạm vi chuyên biệt như khoa học, .... và English (ban đầu là Ænglaland và Ænglisc) xuất phát từ tên gọi "Angle".