Kỹ thuật cơ khí – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_c%C6%A1_kh%C3%AD
2019-04-14 23:20:32 288
Kỹ thuật cơ khí là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại ...