Môi trường tự nhiên – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Môi_trường_tự_nhiên
2019-04-15 08:56:12 259
Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả những vật thể sống và không sống xuất hiện một cách tự nhiên trên Trái Đất hoặc một vùng trên Trái Đất. Nó là môi trường bao gồm tương tác của tất cả các vật thể sống. Thành phần