Quần đảo Hoàng Sa – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quần_đảo_Hoàng_Sa
2019-04-19 02:56:06 185
Quần đảo Hoàng Sa là một tập hợp trên 30 đảo san hô, cồn cát, ám tiêu (rạn) san hô nói chung (trong đó có nhiều ám tiêu san hô ...