Tây Lộc – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_L%E1%BB%99c
2019-04-23 01:46:14 113
Tây Lộc là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. ... Về giáo dục, y tế và thể dục thể thao: phường có 1 trạm y tế, 2 trường trung học ...