AdWords – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/AdWords
2019-04-27 08:06:06 113
Google Ads (tên cũ Google AdWords) là một dịch vụ thương mại của Google cho phép khách hàng mua những quảng cáo bằng chữ hoặc hình ảnh tại các kết ...