Đặng Lê Nguyên Vũ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_L%C3%AA_Nguy%C3%AAn_V%C5%A9
2019-05-01 22:06:23 76
Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971) là một doanh nhân Việt Nam. Ông là người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung ...