Thảo luận:Chất độc da cam – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Ch%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%99c_da_cam
2019-05-03 10:08:06 87
Dù sao thì tên gọi "chất độc da cam" có định kiến, tôi đề nghị gọi là chất da ... Theo tôi biết thì việc các cty hoá chất chi tiền cho các gia đình cựu binh Mỹ là ... Chất đọc da cam thì gây tác hại đến con người ghê lắm rồi, cái đó phải công nhận thôi. ... (tiếng Anh) McNamara and Agent Orange (McNamara và chất độc da cam) ...