Ủng – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6ng
2019-05-04 03:16:05 79
Ủng thường được làm bằng cao su, sắt hoặc dạ. Ủng thường cao đến gần đầu gối. Bên trong ủng là lớp vải mềm để không đau chân khi đi. Ủng không có dây ...