Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty_c%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n_T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_H%C3%B2a_Ph%C3%A1t
2019-09-11 15:30:11 142
Khái lược. Khởi đầu từ một công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ năm 1995 tới nay, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Nội thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), Bất động sản (2001).