Hà Tiên – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Ti%C3%AAn_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
2019-04-15 01:42:16 121
Thành phố Hà Tiên là một dải đất hẹp nằm ven biển, với đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang ...